Stavební reference - Dům Čakovice

Dům vystavený za první republiky by zásadně rekonstruován a byla realizována půdní vestavba. Dům měl velké problémy s vlhkostí v přízemí a především v suterénu.

Byla provedena vlhkostní sanace s použití drenážního odvodnění a injektáže. Během realizace bylo zjištěno, že strop nad prvním podlažím vykazuje značné statické poruchy a že je napaden dřevokaznými houbami a hmyzem. Bylo provedeno ošetření domu a nový ocelobetonový spřažený strop, který celou budovu zpevnil. Dům byl zateplen s použitím dotací z programu Zelená úsporám. V domě byly nově provedeny veškeré instalace včetně klimatizace.

Charakter stavby: Rekonstrukce
Nosné konstrukce: Stávají cihla pálená + Porotherm
Zateplení: Mapei
Střecha: Bramac clasic
Strop: Ocelobeton
Příčky: Sádrokarton, Ytong
Vytápění: Elektrokotel, tepelné čerpadlo