Stavební reference - Nástavba Na Pískách - Hanspaulka

Jedná se o revitalizaci celého domu a vestavbu obytného podkroví. Celá stavba byla zásobována vnějškem přes lešení, protože se v domě po celou dobu stavby bydlelo.

Charakter stavby: Novostavba

Nosné konstrukce: Porotherm P+D

Střecha: Vedag, plochá

Strop: Železobeton

Příčky: Porotherm

Vytápění: napojení na stávající kondenzační kotel