Stavební reference - Sanace bytového domu

Bytový dům vykazoval značné vlhkostní poruchy v suterénu. Vlhkost se šířila do společných prostor domu a obtěžovala obyvatelé. Byla provedena vlhkostní sanace, která spočívala v provedení drenáží kolem budovy a vytvoření zpevněných vyspárovaných ploch na pozemcích kolem domu ze zámkové dlažby. V nejbližší době se plánuje komplexní zateplení domu s použitím dotací z programu Zelená úsporám.